Préstec entre familiars i particulars. Una alternativa als préstecs bancaris.

Quines son les condicions del préstec? Les condicions del préstec de diners seran les pactades entre les parts, quantitat prestada, poden haver-hi interessos o no i també és pactarà si els diners s’han de tornar en quotes mensuals, tot el capital prestat d’una vegada o de forma mixta.   I si he deixat diners sense Segueix