Reclamació de deute sense judici.

El judici Monitori, és la reclamació judicial més ràpida d’un deute. Per realitzar la reclamació, serà necessari que el deute sigui liquida, determinada, vençuda i exigible, és a dir, que se sàpiga la quantia que es reclama, que hagi passat el temps del pagament i per tant es podrà reclamar mitjançant judici monitori.El deutor, podrà Segueix