Prestacions per maternitat

    SLM Advocats els informem que hi ha nova sentència referent a les prestacions per maternitat. El Tribunal Suprem  en sentència de 3 d’octubre de 2018, núm. 1462/2018, segons comunicat del Poder Judicial, ha considerat que les prestacions per maternitat de la Seguretat Social estan exemptes en virtut de l’article 7.h) de la L’IRPF. Segueix