Prestacions per maternitat

    SLM Advocats els informem que hi ha nova sentència referent a les prestacions per maternitat. El Tribunal Suprem  en sentència de 3 d’octubre de 2018, núm. 1462/2018, segons comunicat del Poder Judicial, ha considerat que les prestacions per maternitat de la Seguretat Social estan exemptes en virtut de l’article 7.h) de la L’IRPF. Segueix

Un pare no pot publicar fotos del seu fill en Facebook sense permís de la mare

Una sentència de l’Audiència Provincial de Pontevedra ha determinat que un pare no pot publicar fotografies d’un fill menor d’edat a les xarxes socials si la mare no està d’acord. Aquest pronunciament s’emmarca en un procés de divorci en el qual el jutjat d’instància havia acordat, entre altres mesures, no restringir la possibilitat del pare Segueix

Decisions nul·les en Juntes de propietaris de comunitat de veïns

Per realitzar la reunió ordinària en la comunitat de propietaris, el president o administrador haurà de comunicar-ho als altres propietaris juntament amb l’ordre del dia especificant els temes que es tractaran en la reunió. És bastant comú que en una junta de propietaris, s’adoptin decisions sobre temes que no es van anunciar en l’ordre del Segueix