Dret de Família i Matrimonial. Divorcis

Dret de Família.

 

Divorcis. Civilista. Dret Civil.A SLM advocats estem especialitzats en Dret de Família. El Dret de Família és una branca del dret dins del Dret Civil. A SLM advocats som especialistes en Dret Civil. El Dret de Família es divideix en Dret Matrimonial, Filiació i Adopció, Guardes, Estat Civil i Dret d’Aliments. A SLM advocats som advocats especialistes en Dret Civil Català.

 

 

Separació i Divorci.

 

Si vostè està pensant a tramitar la seva separació o divorci, posi’s en contacte amb nosaltres per estudiar la seva situació personal i assessorar-lo amb el millor procediment personalitzat.

 

Realitzem Divorcis davant Notari. Actualment és possible divorciar-se davant notari, únicament haurem de comprovar que compleix els requisits per poder realitzar-ho. Un dels requisits és que no hi hagi fills menors a càrrec de la parella. En cas d’existir fills menors, el divorci haurà de realitzar-se en els jutjats corresponents, ja que haurà de redactar-se un pla de parentalitat juntament amb el conveni regulador. Els divorcis davant notari estan recomanats en situacions que compleixin els requisits. També en els casos que no desitgin anar als tribunals i/o que es vulgui realitzar d’una forma ràpida, ja que el divorci pot signar-se en una setmana. Un dels requisits per realitzar el divorci davant notari, és anar representat per advocat. A SLM advocats, realitzem divorcis davant notari d’una forma ràpida i redactem el conveni regulador que exigeix la Llei.

 

Divorcis de mutu acord. Els divorcis de mutu acord han d’anar acompanyats d’una demanda i un conveni regulador. Si hi ha fills menors, el conveni regulador haurà de contenir el pla de parentalitat. En aquest cas és obligat per Llei presentar-ho en jutjats i no en notaria. En els divorcis de mutu acord podem representar als dos progenitors o bé només a un, depenent del cas personal de la parella.

 

Divorcis contenciosos. Els divorcis contenciosos han de realitzar-se per Llei davant un tribunal. Hem de realitzar un divorci contenciós quan les parts no han arribat a un acord, bé per ells mateixos o bé a través de la seva representació lletrada. En aquest cas no pot representar un sol advocat a les dues parts. Cada progenitor haurà d’anar amb representació d’un advocat diferent. En aquest cas també serà necessari presentar demanda i recomanable conveni regulador i pla de parentalitat proposat. A SLM advocats, acompanyem en tot el procés fins al final als nostres clients.

 

A SLM advocats, som advocats civilistes especialistes en Dret Civil Català.