9 Puntos clave que hay que saber antes de firmar préstamo hipotecario: nueva ley hipotecaria

9 Puntos clave que hay que saber antes de firmar préstamo hipotecario: nueva ley hipotecaria 1.Entra en vigor en 3 meses. 2. El cliente solo tendrá que pagar la tasación. Los bancos pagarán Impuesto Actos Jurídicos Documentados, gestoría, registro y notaría. 3. Se bajan las comisiones por amortización anticipada. En hipotecas de tipo fijo será Segueix

Prestacions per maternitat

    SLM Advocats els informem que hi ha nova sentència referent a les prestacions per maternitat. El Tribunal Suprem  en sentència de 3 d’octubre de 2018, núm. 1462/2018, segons comunicat del Poder Judicial, ha considerat que les prestacions per maternitat de la Seguretat Social estan exemptes en virtut de l’article 7.h) de la L’IRPF. Segueix

Préstec entre familiars i particulars. Una alternativa als préstecs bancaris.

Quines son les condicions del préstec? Les condicions del préstec de diners seran les pactades entre les parts, quantitat prestada, poden haver-hi interessos o no i també és pactarà si els diners s’han de tornar en quotes mensuals, tot el capital prestat d’una vegada o de forma mixta.   I si he deixat diners sense Segueix

Privació de llibertat. Presó. Reflexions.

Que es la privació de llibertat. Reflexions. La privació de llibertat, una frase que escoltem i normalitzem. Setim tantes vegades que hi ha algú que han ficat a presó, que ho arribem a normalitzar i no pensem més enllà. Pensem com és la vida dins d’una presó? Com es pot sentir una persona? Quins són Segueix

Requisits per la presó provisional sense fiança

Quan pot decretar-se presó provisional? La presó provisional només podrà ser decretada quan concorrin els següents requisits: PRIMER. Que el fet o fets presentin caràcters de delicte sancionat (en el Codi Penal) amb pena que el seu màxim sigui igual o superior a 2 anys de presó, o amb pena privativa de llibertat de durada Segueix

Un pare no pot publicar fotos del seu fill en Facebook sense permís de la mare

Una sentència de l’Audiència Provincial de Pontevedra ha determinat que un pare no pot publicar fotografies d’un fill menor d’edat a les xarxes socials si la mare no està d’acord. Aquest pronunciament s’emmarca en un procés de divorci en el qual el jutjat d’instància havia acordat, entre altres mesures, no restringir la possibilitat del pare Segueix

Decisions nul·les en Juntes de propietaris de comunitat de veïns

Per realitzar la reunió ordinària en la comunitat de propietaris, el president o administrador haurà de comunicar-ho als altres propietaris juntament amb l’ordre del dia especificant els temes que es tractaran en la reunió. És bastant comú que en una junta de propietaris, s’adoptin decisions sobre temes que no es van anunciar en l’ordre del Segueix